hr-process
hr-process-over

İK SÜREÇLERİ

_

“İnsana yatırımın” başarı için değişmez bir ilke olduğunun bilinci ile aşağıda belirtilen insan kaynakları süreç ve sistemleri uygulanır.

  • Genç ve yüksek niteliklere sahip çalışanlara, kariyer beklentilerini ve hedeflerini belirlemek, yönetmek, kurumla paralel hedefler geliştirmelerini sağlamak ve hedeflerini doğru yönetebilmeleri için rehberlik ederiz.
  • NAZ Group şirketleri tarafından işe alınacak tüm adayların, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında NAZ Group değerleri ile doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olmasına dikkat ederiz.
  • ‘ Sürekli Eğitim ve Gelişimi’ hedefleyen NAZ Group’da, yönetici eğitim programları, kişisel gelişim eğitimleri ve teknik eğitimler ile çalışanların vizyonlarını geliştirmelerine, kişisel ve mesleki yetkinliklerini güçlendirmelerine olanak sağlarız.
  • İşe yeni başlayan çalışanlarımızın, firma kültürüne ve işe kısa sürede uyum göstermesi için yapılan faaliyetlerden oluşan ‘ Oryantasyon programı’ nı uygular ve böylece yeni çalışanın işe alışma dönemini ve NAZ Group’a adaptasyonunu sağlarız.
  • Çalışanlarımızın kendi başarı hedeflerinin yön ve düzeyini belirlemesi ve belirtmesi konusunda fırsat yaratmak, beklentilerinin belirlenerek kuruma bağlılıklarının ve motivasyonlarını artırarak iş gücü verimliliğinin artmasına yardımcı olmak, eğitim ve geliştirme program ihtiyaçlarının belirlenmesine temel oluşturmak ve kariyer ( terfi, atama ) planlamasına katkıda bulunmak amacı ile performans değerlendirme sistemini uygularız.