scr
scr1

Naz Group, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir şirket ve işveren olabilmek için özel bazı ilkeler benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Bu ilkelere göre Naz Group, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini önemser, çevreyi korur, etik kurallar çerçevesinde iş yapar ve iş yaptığı bölge ekonomisine katkı sağlar.

Sosyal Yaşama Destek

Naz Grup sadece kurumsal sorumluluk sahibi bir şirket değil, fakat aynı zamanda iş yapmakta olduğu bölgelerin sosyal yaşamına da katkı sağlayan, sosyal sorumluluk sahibi bir bireyidir. Bu nedenle Naz Grup, yatırım yaptığı bölgelerden elde ettiği değerlerin bir kısmını geri vermeye ve paylaşmaya dayanan sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Naz Grup, bağış, sponsorluk ve yardım gibi faaliyetleriyle iş yaptığı bölge halklarına destek olmaktadır. Nitekim Naz Grup, salt bu tür faaliyetleri tek elden yerine getirebilmek amacıyla Naz Eğitim Vakfı’nı kurmuştur.

Eğitim

Naz Eğitim Vakfı (NEV), gençlerin ve çocukların eğitimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile 2009’da kurulmuştur. NEV, gençlerin kendi potansiyellerini farketmeleri, çok yönlü, eğitimli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata geçirmektedir. Vakıf, farklılık gözetmeksizin sürdürdüğü Burs Programı ile gençlere eğitim desteği sağlamakta ve gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için güçlü fırsatlar sunmaktadır.

Bugüne kadar 5.500’den fazla öğrenciye

karşılıksız burs veren Naz Eğitim Vakfı, gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacı ile yenilikçi eğitim modelleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. NEV, benimsediği görev ilkeleri kapsamında, yurtiçinde ve yurtdışında, başta eğitim olmak üzere birçok alanda faaliyete geçirdiği güçlü sosyal projeler ve kalıcı eserleri ile geleceğe katkıda bulunmayı kendine misyon edinmiştir.

Kültür ve Sanat

Naz Grup, birçok alanda yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine, kültür ve sanatı da eklemiştir. Naz Grup’un bu çerçevede yürüttüğü bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

Naz Grup, Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan dünyaca ünlü Hermitage Müzesi’nin sponsorları arasında yer almaktadır.

Naz Group Yönetim Kurulu Başkanı, 1999 yılından bu yana düzenlenen ve 2014 yılında Türkiye’nin konuk ülke olarak katıldığı, 45. Europalia Uluslararası Sanat Festivali’nin Türkiye Genel Komiseri seçilmiştir